تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروز می شود   

  1. جدیدا
  2. استاد محمد علی بیات سعدی بعنوان مسئول کمیته همگانی و امور استانها منصوب شد. طی ابلاغی از سوی استاد سهراب زاده ریاست تانگ سودو کشور استاد محمدعلی بیات سعدی نماینده تانگ سودو استان فارس با حفظ سمت بعنوان مسئول کمیته همگانی و امور استانها معرفی و منصوب شد. در بخشی از حکم ایشان آمده است نظر به تعهد و تجربیات ارزنده شما در ورزشهای کره ای و همچنین تلاشهای بی دریغ جنابعالی در راه رشد و توسعه همگانی هنر رزمی تانگ سودو به مدت یکسال بعنوان مسئول کمیته همگانی و امور استانها منصوب می گردید.
  1. نمایش فعالیت های بیشتر